Misvatting 8

Biologie is een beschrijvende wetenschap 

Medisch bioloog en NIBI-voorzitter Stanley Brul (UvA): ‘Biologen worden nog vaak gezien als waarnemers van natuurverschijnselen, die nieuwe soorten verzamelen en beschrijven. De biologie heeft daardoor nog sterk het imago van een beschrijvende wetenschap, terwijl we dat punt allang gepasseerd zijn. We zijn doorgedrongen tot de bouwstenen van het leven en via de moleculaire biologie en biochemie uitgegroeid tot een verklarende en voorspellende wetenschap, met grote implicaties voor duurzaamheid en gezondheid. Biologen zijn het die de medische wetenschap vorm geven door de mechanismen achter veel voorkomende ziekten te ontrafelen We verdienen meer publieke erkenning voor onze verklarende en voorspellende zeggingskracht.’