Misvatting 5

Biologen hoeven niet te kunnen rekenen 

Peter Klaren, dierfysioloog aan de Radboud Universiteit: ‘Biologie is bij uitstek een deterministische wetenschap en een grote kruisbestuiving van wiskunde, natuurkunde en scheikunde. Een echte bètawetenschap waar formules een belangrijke rol spelen. Toch heerst het beeld dat je als bioloog zonder wiskunde – A of B – door het leven kan, een beeld dat ook binnen de biologie gecultiveerd lijkt te worden. Het summum is de uitgave Statistics for Terrified Biologists, for statistically terrified biology students and faculty. Studenten én staf! Maar je kunt nooit in taal uitdrukken wat een wiskundige formule in één oogopslag toont. Eigenlijk is het triest. Zelfs uit wetenschappelijke artikelen haal ik wel eens simpele rekenfouten. Ik snap dat het ingewikkeld kan zijn, maar dat betekent niet dat we ons erbij neer moeten leggen.’