Misvatting 3

In de natuur is alles in evenwicht 

Arthur Oosterbaan, conservator bij Ecomare: ‘Veel mensen hebben het idee dat wilde natuur een soort paradijs is, waar geen honger of dood is, en planten en dieren in evenwicht met elkaar samenleven. In de realiteit is dat grote onzin – net als het idee dat het vanzelf goed gaat wanneer je een omheind gebied als natuur bestempelt. Dat evenwicht is er niet. Aantallen van soorten fluctueren. In de laatste ijstijd was hier bijvoorbeeld een hele rijke megafauna, met mammoeten en steppe-wisenten. Die is helemaal verdwenen door natuurlijke processen. Dat soort ontwikkelingen zie je heel regelmatig optreden; als er een nieuwe soort in een gebied verschijnt, verschuift het hele ecosysteem. Dat is de natuur. Het idee van een natuurlijk stabiel evenwicht is een illusie.’