Misvatting 26

Genetische modificatie is onnatuurlijk

Astrid Groot, hoogleraar populatie- en evolutiebiologie aan de Universiteit van Amsterdam: 

‘Het grootste bezwaar dat ik meestal hoor over genetische modificatie is dat dit onnatuurlijk is. Wij spelen als mensen voor god door genen van een andere organismen in bijvoorbeeld een plant te plaatsen. Iets wat in de natuur niet voorkomt. Maar dat is helemaal niet waar. Het is al langer bekend dat horizontale genenoverdracht – de uitwisseling van genen tussen verschillende soorten – op grote schaal voorkomt bij bacteriën en archaea.
De afgelopen jaren is ook duidelijk geworden dat horizontale genenoverdracht ook is voorgekomen en nog steeds voorkomt tussen micro-organismen en zowel planten als dieren. Mensen hebben dus helemaal geen nieuw trucje uitgevonden, dit trucje bestaat allang in de natuur.’