Misvatting 2

Eigenschappen evolueren omdat ze ‘goed voor de soort’ zijn 

Evolutiebioloog Martine Maan (RUG): ‘Het is een wijdverbreid misverstand, dat ik tot mijn frustratie regelmatig tegenkom - in de krant, op de radio en in gesprekken met niet-biologen. Sterker nog, zelfs gediplomeerd biologen maken deze fout soms. Men denkt dat eigenschappen die het voortbestaan van een soort ten goede komen, ondanks de kosten voor de drager, door natuurlijke selectie worden behouden en zelfs verspreid. Zo werkt evolutie vrijwel nooit. De eigenschap om goede dingen voor de soort te doen, ten koste van het eigen succes, staat haar eigen handhaving in de weg. Het omgekeerde komt wèl voor: the tragedy of the commons.'