Misvatting 16

Voedselvraag vereist meer agrarisch areaal

Rudy Rabbinge, emeritus universiteitshoogleraar duurzame ontwikkeling en voedselzekerheid in Wageningen:
‘In de 20ste eeuw is de wereldbevolking van circa 1,5 miljard naar 7 miljard gestegen, toch is de voedselbeschikbaarheid per hoofd van de bevolking toegenomen. Dit komt voor meer dan 80 procent door hogere opbrengsten per hectare – ‘groene revoluties’ – en voor minder dan 20 procent door areaaluitbreiding. Ook de in Afrika benodigde omvangrijke groei van lokale voedselproductie is te realiseren op niet-marginale landbouwgronden. Minimaal is
een verdubbeling haalbaar. Zelfs in andere werelddelen, inclusief Europa, kan de productiviteit per hectare nog omhoog door inzet van de goede gronden en de beste ecologische middelen. Een uitbreiding van het landbouwareaal is mondiaal gezien dus niet nodig.