Misvatting 15

Biologische groenten zijn gezonder

Jac Niessen, wetenschapsvoorlichter Wageningen University & Research: ‘Bij de productie van biologische groenten en biologisch fruit komt geen kunstmest of pesticide te pas. Dat is waarschijnlijk de belangrijkste reden waardoor veel mensen veronderstellen dat het gezonder is. Maar er is geen onderzoek dat daarop wijst. De productiewijze mag misschien verschillen tussen biologisch en niet-biologisch, maar in het uiteindelijke product zitten nagenoeg dezelfde stoffen. Er zitten hoogstens minieme hoeveelheden pesticiden op bijvoorbeeld een niet-biologische paprika, maar daar zijn duidelijke richtlijnen en regelmatige controles voor. Dat heeft geen enkel effect op de gezondheid. Biologische groenten hebben door hun tragere groei hoogstens een iets hogere concentratie aan droge stof.’