Misvatting 10

Genetisch gemodificeerd voedsel is ongezond

Lotte van den Berg, netwerkcoördinator Bètapartners Amsterdam: ‘Ik zie het regelmatig in de krant of op de televisie: groeperingen die fel tegen het genetisch modificeren zijn van voedsel. En dat terwijl er geen enkel bewijs is dat het gevaar vormt voor de volksgezondheid. Dat is echt kwalijk, zeker wanneer je bedenkt dat genetische modificatie een belangrijke rol kan spelen het oplossen van de wereldvoedselproblematiek. Je kunt gewasopbrengst opkrikken, extra vitamines toevoegen, of planten bijvoorbeeld beter laten groeien bij droogte of op voedselarme grond. Maar blijkbaar overheerst bij een deel van het publiek toch angst. Angst voor het onzichtbare en onnatuurlijke. Rationele argumenten helpen helaas niet; het is een emotioneel debat. Jammer, want het tegenhouden van genetische modificatie kan mensenlevens kosten.’