Wandeling in het stroomgebied van de Strijense Beek.
24 mei - Tilburg

De Strijense Beek markeert de grens tussen Belgiƫ en Nederland. We beginnen onze wandeling in Goudsbergen ofwel Patersmoer. Het is een idyllisch, klein natuurreservaat, onderdeel van het smokkelpad.

Iedereen

De Strijense Beek markeert de grens tussen België en Nederland. We beginnen onze wandeling in Goudsbergen ofwel Patersmoer. Het is een idyllisch, klein natuurreservaat, onderdeel van het smokkelpad. Het heidelandschap van de omgeving werd in de 20ste eeuw meer en meer ontgonnen voor de landbouw. Het Patersmoer is ongestoord gebleven, zodat de geologische formaties zichtbaar zijn. We zien een sikkelduin, begroeid met heide, eiken, berken en vliegdennen.

Wie heel goed kijkt ziet mogelijk het Groentje.

Verderop passeren we het elzenbroekbos en de Strijense beek, dan wandelen we weer op de drogere grond van de Elsakker. Het bestaat uit naaldbos met heiderestanten als vennen, heide, bloemrijke graslanden en gagelstruwelen.

Bijzondere flora o.a. Dopheide, Kale jonker, Echte koekoeksbloem, Wilde kamperfoelie, Veenbes, Klokjesgentiaan. Bijzondere fauna o.a. Ree, Vos, Havik, Bos- en Ransuil, Gekraagde roodstaart, Houtsnip, amfibieën, Koraaljuffer, Sabelsprinkhaan. Genoeg te zien dus.

Bij nat weer laarzen meenemen

Aanmelden van 15 t/m22 mei bij Mirjam Sikkers.
Geef ook aan of je met een auto komt en of je eventueel wilt rijden.

 

_____________________________________________
Foto: F. v Boxtel

Tijd & plaats


24 mei - 09:00 - 13:00
Parkeerplaats Burgemeester van de Mortelplein (Spar) Tilburg

Organisatie door KNNV Tilburg

Contact: Mirjam Sikkers
Meer informatie: Website