Natuurexcursie Kromslootpark
26 mei Almere

Op zondag 26 mei verzorgen onze natuurgidsen Els en Rinus van IVN Almere een natuurexcursie in het Kromslootpark, met als thema “Kijk eens hoe mooi de meidoorn bloeit”.

Iedereen

Op zondag 26 mei verzorgen onze natuurgidsen Els en Rinus van IVN Almere een natuurexcursie in het Kromslootpark, met als thema “Kijk eens hoe mooi de meidoorn bloeit”.

De excursie duurt ongeveer twee uur en start om 11.00 uur vanaf het parkeerterrein aan de Bergplaats bij de uitkijkheuvel aan het Blanchardpad.

Het Kromslootpark is het oudste park van Almere. Tegenwoordig is het gebied in beheer bij Staatsbosbeheer. Het is een moeraslandschap, in de zeventiger jaren van de vorige eeuw aangelegd in de beginfase van de polder. Het geeft een beeld van het landschap zoals je dat kort na de drooglegging van de polder kon aantreffen, met moeras, riet, bosjes en ruigtes. Door het gebied kronkelt een lint van water, de Krommesloot, waaraan het park haar naam ontleent.

Bloeiende meidoorn

Tussen 2019 en 2020 hebben hier natuurherstelwerkzaamheden plaatsgevonden om zo een mooie combinatie van natuur en recreatieve mogelijkheden te creëren. Het gebied heeft een aantal mooie uitkijkplaatsen. Door het afwisselende karakter van het park leven er veel soorten planten en dieren. Regelmatig wordt het gebied aangedaan door bijzondere bezoekers als purperreiger, lepelaar en de bever heeft zich er al gevestigd. Ook komt de vrij zeldzame gevlekte witsnuitlibel hier voor. Kortom, de moeite van een bezoekje waard!

Voor IVN-leden zijn alle natuurexcursies gratis. Overige deelnemers betalen Euro 5,- en kinderen Euro 2,50.
Draag schoenen en kleding die passen bij de weersomstandigheden.

Aanmelden via de website van IVN

Kosten: Voor IVN-leden gratis, voor niet-leden Euro 5,- per persoon (Euro 2,50 voor kinderen).

Tijd & plaats


26 mei 11:00 - 13:00
Bergplaats Almere

Organisatie door IVN


Meer informatie: Website