Excursie naar Stoepplanten in Arnhem
22 mei - Arnhem

Excursie naar Stoepplanten in Arnhem

Iedereen

De deelnemers gaan op zoek naar wilde planten die in de bebouwde kom van Arnhem groeien. Tussen al het asfalt en steen van bestrating en trottoirs in de stad heeft zich namelijk een nieuwe groep van planten gevestigd, de stadsplanten of urbane flora.
Ook in bermen en op braakliggende terreintjes kun je ze tegenkomen. En ze breiden flink uit, er komen steeds weer nieuwe soorten bij. Ga mee op zoek naar deze nieuwe stadsbewoners.

De excursie duurt ongeveer 1½ uur. Ook niet leden van de KNNV zijn welkom. Het aantal deelnemers is beperkt, dus wel graag even aanmelden bij: plantenwerkgroep@arnhem.knnv.nl met vermelding van “Excursie Stoepplanten in Arnhem”.

Vertrek: om 19.30 uur vanaf het Transformatorplein in Arnhem.

Bovenste foto: Vertakte Leeuwentand M. Vorstermans

Gehoornde Klaverzuring foto M. Vorstermans

Tijd & plaats


22 mei - 19:30 - 21:00
Transformatorplein Arnhem

Organisatie door KNNV Arnhem

Contact: KNNV Arnhem
Meer informatie: Website