Statistiek

Praktische handvatten voor statistiek in je bachelorprogramma

Trainer: Harald van Mil, docent General Research Skills, Universiteit Leiden

In het bacheloronderwijs wordt statistiek door de studenten vaak ervaren als het sluitstuk van het praktische deel van een experiment. Deze houding gaat voorbij aan de intrinsieke functie die de statistiek kan hebben bij het duiden van de wetenschappelijke vraagstelling, de hypothese, het experimenteel ontwerp, data-analyse en de interpretatie daarvan.  Statistiek behoort daarom tot de standaard academische vaardigheden.Tijdens deze training zal ik methoden aandragen voor het intergreren van de statistiek in practica en colleges. 

Eerste bijeenkomst
Tijdens de eerste bijeenkomst bespreken we basisbegrippen uit de statistiek, de positie van de statistiek in het empirisch onderzoek, de statistische workflow, het opzetten van een statistische module  voor een cursus of blok binnen het biologiecurriculum.  Daarnaast zal gekeken worden hoe een specifieke statistische module past in de ontwikkeling van algemene academische vaardigheden van de student binnen het bachelorcurriculum.

Tweede bijeenkomst
Tussen de eerste bijeenkomst en de tweede bijeenkomst  werken  de deelnemers een statistische module uit voor hun eigen blok, practicum of college. Tijdens de tweede bijeenkomst bespreken we de, door de deelnemers gemaakte, modules en de mogelijkheid meer wetenschapsfilosofische en methodologische aspecten daarbij te betrekken.