Beeldmateriaal

Beeldmateriaal wordt gratis beschikbaar gesteld voor de pers (artikelen in kranten, tijdschriften, televisieprogramma's, websites, social media) ten behoeve van media-aandacht voor de Week van de Biologie.
De eigenaar van het beeldmateriaal dient ten alle tijden te worden vermeld bij iedere vorm van uiting.
Duplicatie en commercieel gebruik zijn niet toegestaan. 

Perscontact: Leen van den Oever