Nieuwe natuur maken: hoe doe je dat?
06 oktober - Wageningen

Er was eens unieke natuur in Het Binnenveld: drassig laagveengebied gevoed door kwelwater van Veluwe en Utrechtse Heuvelrug. Dit is sinds 1950 verloren gegaan, maar kan en zal terugkomen.

Iedereen

Het zuidelijke deel van de Gelderse Vallei, het Binnenveld, was ooit prachtige natuur met rijke flora (en mooie bloei) op de natte en arme grond, met trilveen en met interessante fauna. Het land is opgehoogd en bemest, de natuur is nagenoeg verdwenen. Hoe zag dit gebied er vóór 1950 uit? En hoe maak je weer nieuwe natuur met die zelfde kenmerken? Dit gaan we bespreken aan de hand van een inleidende presentatie (interactief). Een excursie naar het Binnenveld brengt ons oog in oog met de huidige situatie: deels monotoon weiland, maar ook enkele percelen die al (bijna) voldoen aan wat we wensen. In die percelen gaan we globaal determineren/inventariseren, en discussiëren over de gewenste en verwachte flora en fauna. We gaan met eigen ogen zien wat er gedaan moet worden om de unieke natuur terug te krijgen. Het hele project is voor een belangrijk deel ‘burgerinitiatief’. Wat kunnen burgerinitiatieven betekenen voor natuurontwikkeling?

Inschrijving
Geen inschrijving nodig

Vertrekpunt
Communicatiebureau de Lynx, Gebouw met de Vaas, Gerrit Zegelaarstraat 1 6709TA Wageningen

Vragen?
Stuur een email met uw vraag of opmerking naar info@mooibinnenveld.nl

 

Tijd & plaats


06 oktober 13:30 - 15:30
Gerrit Zegelaarstraat 1, Wageningen

Organisatie door Stichting Mooi Binnenveld

Contact: Klaas Swart
Meer informatie: Website