Natuurwandeling Landgoed Oosterheide
29 mei - Teteringen

Kom de zeventig verschillende boomsoorten van het Landgoed oosterheide bewonderen!

Iedereen

Landgoed Oosterheide is een voormalig heidegebied tussen Oosterhout en Breda. Eind negentiende eeuw is het beplant met bos. Bij de aanleg zijn zeventig verschillende boomsoorten gebruikt. Het is daardoor net of je in een park wandelt.

In de achttiende eeuw kocht de Bredanaar Pieter Jan Calckberner hier vijftig hectare heide. Hij liet het gebied deels bebossen. In het open heidegebied met zandverstuivingen en weinig begroeiing werden legeroefeningen gehouden. Op dit terrein werden drie bergjes opgeworpen die dienden als kogelvangers. Ze werden later de Kalbergen genoemd, een verbastering van de naam Calckberner. Het gehele gebied kreeg de naam Kalix Berna, een gelatiniseerde versie van dezelfde naam.

Het ‘heerenhuys’ dat verscholen ligt in de bossen is in het begin van de twintigste eeuw gebouwd door Karel Delcourt van Krimpen. Hij heeft het parkgedeelte in Engelse landschapsstijl laten aanleggen en de herbebossing van het gebied aangepakt. Sommige lanen zijn met ongebruikelijke combinaties van loof- en naaldboomsoorten beplant.

De verspreid liggende weilanden en akkers maken Oosterheide tot een aantrekkelijk, gevarieerd landschap. Natuurmonumenten is sinds 1975 eigenaar van dit gebied en streeft ernaar de landgoedstijl in stand te houden en de natuurwaarden te verbeteren. Zo zijn er vennetjes en amfibiepoelen uitgegraven. Op sommige akkers worden oude graansoorten verbouwd, met de bijbehorende akkerkruiden die allerlei vlinders en andere insecten aantrekken, wat weer gunstig is voor de vogelstand. Kunstmest en bestrijdingsmiddelen worden hier nooit gebruikt.

Inschrijven voor deze wandeling is verplicht en kan hier.

Na inschrijving ontvangt u informatie over de vertrekplaats.

Indien het maximaal aantal inschrijvingen is behaald, zal de link niet meer werken, het inschrijfformulier wordt niet geopend.

Tijd & plaats


29 mei - 13:30 - 15:30
Tilburgse Baan, Teteringen

Organisatie door IVN Afdeling Mark & Donge

Contact: ivngidsenrooster@gmail.com
Meer informatie: Website