Maaspark Ooijen Wanssum
22 mei -

Tijdens deze wandeling (ongeveer 5 km) langs de Maas vertelt de IVN gids je alles over dit prachtige gebied.

Iedereen

Deze zondag wordt een wandeling van ongeveer 5 km in het gebied onder begeleiding van IVN gidsen gemaakt. Plaats van samenkomst is afhankelijk van de weersomstandigheden en hoe hoog de Maas op dat moment staat. Houdt daarvoor de nieuwsbrief van IVN Maasdorpen in de
gaten. Verder worden laarzen of hoge wandelschoenen zeker in deze periode van het jaar aanbevolen.

Na de overstromingen van de Maas in 1993 en 1995 zijn er plannen gemaakt om dergelijke grote overstromingen voortaan te voorkomen. Vier jaar geleden - in november 2017 - werd begonnen met de werkzaamheden. Uitgangspunt is om de rivier meer “ruimte in de breedte” te geven. Voor dit doel was ook het gebied tussen Ooijen en Wanssum zeer geschikt omdat er tussen beide plaatsen in het landschap een langgerekte laagte aanwezig is.

Deze laagte is een restant van een oude Maasloop. Tot de Romeinse Tijd vertakte de Maas zich bij Ooijen in twee stroombeddingen die bij Wanssum weer bij elkaar kwamen. Later is de westelijke tak door aanslibbing en verlanding buiten gebruik geraakt en heeft de waterafvoer zich helemaal naar de oostelijk tak verlegd. Door de drooggevallen westelijke tak – de Oude Maasarm genoemd – uit te diepen, kan bij extreme hoge waterstand enorm veel water in deze 10 km lange slenk worden opgevangen. Volgens de berekeningen zouden de graafwerkzaamheden er in moeten resulteren dat - bij eenzelfde waterafvoer als in de jaren ’90 van de vorige eeuw – het hoogwaterpeil bij Ooijen 37 cm lager zou uitkomen. Afgelopen juli is in de praktijk gebleken dat deze aanname bleek te kloppen.

De waterkundige ingrepen worden gecombineerd met het ontwikkelen van een groot natuurgebied, Maaspark Ooijen-Wanssum geheten. In dit Maaspark kan de natuur zijn vrije gang gaan. Om het gebied open te houden worden er grote grazers ingezet. Voor de realisatie van dit omvangrijk project moesten onder meer miljoenen m 3 grond worden verplaatst, dijken worden aangelegd, broekbossen worden gerooid, bruggen worden gebouwd en woningen worden gesloopt. In een power-point-presentatie door Piet Hoebers zullen de belangrijkste onderdelen van dit prestigieuze project nader toegelicht worden.

Tijd & plaats


22 mei - 10:00 - 12:00
,

Organisatie door IVN Afdeling De Maasdorpen

Contact:
Meer informatie: Website