Het groene dak
24 mei - 27 mei Amsterdam

Op het groene dak van de Vrije Universiteit Amsterdam wordt onderzoek gedaan naar vegetatieontwikkeling en bodemeigenschappen. Ontdek het effect van schaduw tijdens de rondleiding op het dak.

Iedereen

Op het groene dak rondom de aula van het Hoofdgebouw bestuderen we ten eerste het effect van beschaduwing (door aangrenzende gebouwen; in dit geval met name van het omhoog uitstekende deel van de aula) op vegetatieontwikkeling en bodemeigenschappen en daarbij behorende fauna boven- en ondergronds. Voor het gehele groene dak zijn we in najaar 2020 begonnen met het inzaaien van een mengsel van zo’n 20 inheemse kruiden en grasachtigen. Verder laten we ook spontaan inwaaiende soorten zich natuurlijk vestigen. Het zuidelijke deel is sterk aan zon blootgesteld (gunstig voor bijvoorbeeld Sedum: vetplanten), terwijl het noordelijk deel beschaduwd is (gunstig voor bijvoorbeeld bepaalde grassen).

Aan beide zijden (zon versus schaduw) kijken en vergelijken we hoe verschillende vormen van maaibeheer de vegetatie, bodem en fauna beinvloeden. Aan beide zijden hebben we vier blokken uitgezet met ieder drie jaarlijkse behandelingen (vanaf 2021):(1) niets doen; (2) maaien en het maaisel afvoeren (verarming en minder strooiselophoping); (3) maaien en het maaisel laten liggen. Via met name bachelor stages bestuderen we de ontwikkeling van vegetatie, bodem en fauna in respons op deze beheersvormen door de jaren heen.

De rondleiding wordt gegeven door Prof. Hans Cornelissen, hoogleraar Biodiversiteit en Klimaat op:

  • Dinsdag 24 mei om 9:00, 13:00 en 15:00 uur
  • Woensdag 25 mei om 9:00, 11:00, 13:00 en 15:00 uur

De maximale groepsgrootte is 10 personen. Aanmelden kan door te mailen naar Yves Bollen. Ook rondleidingen voor schoolklassen zijn mogelijk in overleg. 

 

Tijd & plaats


24 mei - 27 mei -
De Boelelaan 1105, Amsterdam

Organisatie door Vrije Universiteit Amsterdam

Contact: Yves Bollen
Meer informatie: Website