Het Binnenveld: nieuwe bron van biodiversiteit
29 mei - Wageningen

Ooit was Het Binnenveld een drassig laagveengebied met een grote biodiversiteit. Vanaf 1950 werd het langzamerhand hoogproductief weidegebied, maar de eerste stappen van transitie naar nieuwe natuur zijn inmiddels genomen. Mooi Binnenveld nodigt u uit om hier naar te komen kijken.

Iedereen

Natuurontwikkeling in volle gang. In Het Binnenveld, ten noordwesten van Wageningen, ligt een gebied van bijna 300 ha (gezamenlijk eigendom van Stichting Mooi Binnenveld, Coöperatie Binnenveldse Hooilanden en Staatsbosbeheer) dat in 2019 is ingericht voor ontwikkeling van nieuwe natuur. Het gebied is afgeplagd en het waterbeheersysteem is gescheiden van het omliggende agrarisch gebied. Cultuurhistorische elementen, zoals een oud veenriviertje, zijn hersteld. Het gebied is nu veel drassiger en biedt zo ruimte aan bloemrijke (dotterbloem-)hooilanden, blauwgraslanden en trilveen. Flora en fauna, ga je gang! (Weide-)vogels hebben het er inmiddels enorm naar de zin. Tijdens deze excursie naar het Binnenveld gaan we ‘inspecteren’ welk resultaat al het werk van voorgaande jaren heeft opgeleverd. We discussiëren onderweg over de gewenste en verwachte flora en fauna: is er al iets van waar te nemen? Waarschijnlijk veel broedende vogels die we met rust moeten laten. De aankoop van 50 hectare door Mooi Binnenveld was mogelijk door een crowdfundingsactie, zo’n burgerinitiatief kan lokale natuurontwikkeling enorm aanzwengelen.

 

Informatie over aanmelden:

- graag aanmelden bij contactpersoon (klik op de naam), dat helpt om de excursie in goede banen te leiden

- deelname is gratis

- kom met eigen fiets

- rekening houdend met COVID-19 maatregelen: vertrek is individueel of per klein groepje, gespreid in de tijd (tussen 13:00 en 14:00u)

- u krijgt een info-folder met routebeschrijving (ongeveer 16km) en vermelding van stopplaatsen

- bij de stopplaatsen zijn gidsen van'Mooi Binnenveld' aanwezig om u te vertellen over het natuurgebied

Tijd & plaats


29 mei - 13:00 - 16:30
Café Onder de Linden, Haagsteeg 16, Wageningen