Excursie Natuurboer Velhorst
25 mei - Lochem

Arjen van Buuren is na een uitgebreid selectieproces de uitgekozene om op landgoed Velhorst te gaan boeren. Wij gaan het verhaal van Arjen horen en zien tijdens een bezoek aan zijn bedrijf.

Iedereen

Arjen van Buuren is na een uitgebreid selectieproces de uitgekozene om op landgoed Velhorst te gaan boeren. Als natuurboer wel te verstaan. Zijn plan gaf het beste invulling aan de kaders die door Natuurmonumenten zijn gesteld en het gewenste grondgebruik. Vooral zijn kennis van de biologische landbouw en de verwevenheid met het onderwijs werden gewaardeerd. Hierdoor kan hij voor vele studenten en andere boeren een inspirerend voorbeeld zijn voor een duurzame vorm van landbouw. Arjen is in 2019 gestart met een gemengd bedrijf op Velhorst met schapen, vleeskoeien, aardappelen en diverse gewassen. De gezamenlijke missie van Natuurmonumenten en de Vrienden van Velhorst is het duurzaam agrarisch beheer op Landgoed Velhorst voor een positief effect op de biodiversiteit, natuur en onze producten, waarbij wij mensen en maatschappij betrekken, verbinden en inspireren. Wij gaan het verhaal van Arjen horen en zien tijdens een bezoek aan zijn bedrijf.

Extra informatie

Er wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 2,50 per persoon.

Tijd & plaats


25 mei - 19:30 -
Velhorst 6, Lochem