Excursie ‘Het geheim van het Galgelân’
27 mei Offingawier

Een reis door de bijzonder rijke historie van het Sneekermeergebied. Vanuit Offingawier wandelen we langs de Offenwierstersyl en de eeuwenoude Grienedyk naar het mysterieuze Galgelân aan de oevers van het Sneekermeer.

Iedereen

Start: 14.00 uur bij de Bokkepleats, Fiifgeawei 26 in Offingawier
Einde: 16.00 uur
Gids: Nico Brandsma in samenwerking met Staatsbosbeheer
Opgave via nicobrandsma@xs4all.nl

Een reis door de bijzonder rijke historie van het Sneekermeergebied. Vanuit Offingawier
wandelen we langs de Offenwierstersyl en de eeuwenoude Grienedyk naar het mysterieuze
Galgelân aan de oevers van het Sneekermeer. Het Galgelân is een botanisch reservaat met
veel zeggesoorten op het land en een keur aan fonteinkruiden in de sloten. Ook
moeraswederik en veenpluis komen hier voor.
Gids Nico Brandsma heeft een stukje eigen nieuwe natuur gecreëerd dat bestaat uit een
niet
meer bemest weiland en een sloot waarbij hij de kleilaag van de oevers heeft
afgegraven. Op
het blootliggende veen is een verscheidenheid aan planten verschenen
of misschien wel
teruggekeerd uit de zaadbank. De echte koekoeksbloemen en gele lis
zijn hier een lust voor
het oog.

Kosten:Gratis

Tijd & plaats


27 mei 14:00 - 16:00
Bokkepleats, Fiifgeawei 26 Offingawier