Excursie door de Noordpolder
22 mei - Hoogerheide

Ontdek de Noordpolder en de steilrand van de Brabantse Wal

Iedereen

Wandelen met een gids van IVN op de Brabantse Wal

De Brabantse Wal bij Ossendrecht en de Noordpolder aan de voet daarvan behoren tot het Grenspark Kalmthoutse Heide. Loop op zondag 22 mei mee door dit interessante gebied.

De excursie

De wandeling start op 22 mei om 10.00 uur aan de Onderstal, t.h.v. perceel 32 in Hoogerheide.
De wandeling duurt 2,5 uur. Deelname is gratis. Tip: draag stevig schoeisel en neem een verrekijker mee.

De Noordpolder van Ossendrecht

De Noordpolder van Ossendrecht is enkele jaren geleden omgevormd tot een natte natuurparel. Deze polder, aan de voet van de Brabantse Wal, is voor een groot deel eigendom van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, die er in samenwerking met Waterschap de Brabantse Delta alles aan doet de natuurwaarden in het gebied te vergroten.
Er zijn verscheidene beheersmaatregelen genomen om het kwelwater, dat uit de Brabantse Wal in de polder terecht komt, langer vast te houden.

Allerlei vogels ontdekken dit gebied, waaronder zeldzame soorten als de waterral, porseleinhoen en kleinst waterhoen. Schuwe vogels die we waarschijnlijk niet gaan zien.
Er groeien veel plantensoorten, die van een natte bodem houden, zoals het moeraskartelblad. De overgang van hoge zandgrond naar lage kleipolder is op zich al opmerkelijk.

 

Tijd & plaats


22 mei - 10:00 - 12:30
Onderstal 32, Hoogerheide

Organisatie door IVN Afdeling Groene Zoom

Contact:
Meer informatie: Website