Euro Bird Watch. IVN Zeewolde doet mee aan Europese vogelteldag
06 oktober - Zeewolde

Kom zaterdag 6 oktober tijdens de Europese vogel kijk en teldag vogels tellen in Zeewolde

Iedereen

Op zaterdag 6 oktober a.s. vindt de jaarlijkse internationale vogelteldag “Eurobirdwatch” plaats. Op tal van plaatsen in heel Europa worden gedurende deze dag alle overvliegende vogels geteld.

Ook in Zeewolde is een vogeltelpost. De Vogelwerkgroep van IVN Zeewolde zal die dag aanwezig zijn op trektelpost de Biezenburcht bij het Harderbroek. Vanaf 7.00 uur 's ochtends tot 17.00 uur ‘s middags worden alle vogels geteld die hier te zien en te horen zijn.

De Vogelwerkgroep Oriolus doet dit samen met meer dan honderd andere vogelwerkgroepen verspreid over heel Nederland en de vogeltellingen worden gehouden op meer dan 150 verschillende plekken. Op plaatsen waar veel vogeltrek te zien is tellen vogelkenners alle verschillende soorten en hun aantallen. De duizenden vogelaars die in Nederland meedoen aan deze telling trekken al voor zonsopgang naar buiten om zoveel mogelijk vogels te kunnen zien.

Vorig jaar werden tijdens de Euro Birdwatch in 41 landen in Europa (trek) vogels geteld. In Nederland coördineert Vogelbescherming Nederland deze telling. In Nederland waren in 2017 ongeveer 150 telposten en de tellers hebben ruim 250.000 vogels gespot (2016:bijna 400.00; 2015: ruim 300.000). Er werden meer dan 190 verschillende soorten gezien. De ‘top-vijf 2017’ was als volgt: de spreeuw is het meest waargenomen, gevolgd door achtereenvolgens de vink, de graspieper, de kievit en de grauwe gans.

Bent u geïnteresseerd en wilt u ook eens zien hoe het trektellen in zijn werk gaat? Wilt u eens vogels door een echte waarnemingstelescoop bekijken? Of wilt u weten hoe dat “vogel-herkennen” in zijn werk gaat? Dan bent u op zaterdag 6 oktober a.s. de hele dag van harte welkom bij telpost de Biezenburcht! De telpost ligt in de haakse bocht bij het kruispunt Zeewolderdijk/ Knardijk. Heel herkenbaar aan het rijtje telescopen op statieven met daarachter enthousiaste vogelaars die de lucht afspeuren. Zij vinden het leuk als u komt kijken. De afgelopen weken is hier zoals ieder najaar al regelmatig geteld en zijn er veel gewone en ook bijzondere soorten gezien. De Bruine Kiekendief, Havik, Slechtvalk, Visarend, Zeearend, Kluut, Lepelaar, Watersnip, Witgatje, Rietgors, Baardmannetje en nog veel meer. De resultaten van deze tellingen zijn te vinden op www.trektellen.nl. Zoeken naar trektelpost Biezenburcht, Harderbroek.

Tijd & plaats


06 oktober 07:00 - 17:00
Telpost Biezenburcht, hoek Knardijk - Zeewolderdijk, Zeewolde

Organisatie door IVN Afdeling Zeewolde

Contact:
Meer informatie: Website