Divers dak
25 mei - 26 mei Amsterdam

Het groene dak van het VU hoofdgebouw ligt deels in de zon en deels in de schaduw. Welke invloed heeft dit op planten en dieren op het dak? En kan je beter wel of niet maaien? Moet je het maaisel laten liggen of afvoeren? Prof. Hans Cornelissen laat het zien.

Iedereen

Op het groene dak rondom de aula van het Hoofdgebouw bestuderen we ten eerste het effect van beschaduwing (door aangrenzende gebouwen; in dit geval met name van het omhoog uitstekende deel van de aula) op vegetatieontwikkeling en bodemeigenschappen en daarbij behorende fauna boven- en ondergronds. Voor het gehele groene dak zijn we in najaar 2020 begonnen met het inzaaien van een mengsel van zo’n 20 inheemse kruiden en grasachtigen. Verder laten we ook spontaan inwaaiende soorten zich natuurlijk vestigen. Het zuidelijke deel is sterk aan zon blootgesteld (gunstig voor bijvoorbeeld Sedum: vetplanten), terwijl het noordelijk deel beschaduwd is (gunstig voor bijvoorbeeld bepaalde grassen). Aan beide zijden (zon versus schaduw) kijken en vergelijken we hoe verschillende vormen van maaibeheer de vegetatie, bodem en fauna beinvloeden. Aan beide zijden hebben we vier blokken uitgezet met ieder drie jaarlijkse behandelingen (vanaf 2021): (1) niets doen; (2) maaien en het maaisel afvoeren (verarming en minder strooiselophoping); (3) maaien en het maaisel laten liggen. Via met name bachelor stages bestuderen we de ontwikkeling van vegetatie, bodem en fauna in respons op deze beheersvormen door de jaren heen.

De rondleiding wordt gegeven door Prof. Hans Cornelissen, hoogleraar Biodiversiteit en Klimaat.

Rondleidingen vinden plaats op donderdag 25 en vrijdag 26 mei en duren ongeveer een uur. Starttijd in overleg. Groepsgrootte maximaal 10 personen. Ook schoolklassen zijn mogelijk, maar dat weten we graag van tevoren. Inschrijven via yves.bollen@vu.nl.

Tijd & plaats


25 mei - 26 mei 09:00 - 17:00
Vrije Universiteit Amsterdam, De Boelelaan 1105 Amsterdam